• Podjetje KOTORNA d.o.o. je strateški partner in distributer proizvodov vodilnih evropskih proizvajalcev higienskega papirja, industrijskih krp in zaščitnih sredstev Kimberly-Clark Professional in Tork za Slovenijo.

 • Pošljite nam sporočilo

  Thanks!

  Zahvaljujemo se vam za izkazan interes. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

  Required fields not completed correctly.

Zdravo delovno okolje v času Covid-19

V Sloveniji so bili sprejeti že števili ukrepi za zajezitev širjenja virusa, ki zajemajo preprečevanje tesnih kontaktov med ljudmi.

… identificirali so nov koronavirus in ga poimenovali SARS-CoV-2 …

ZDRAVO DELOVNO OKOLJE V ČASU COVID-19

 

Januarja 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila nove koronavirsune bolezni (COVID-19)  v provinci Hubei na Kitajskem. Identificirali so nov koronavirus in ga poimenovali SARS-CoV-2.

Zaradi hitrega globalnega širjenja virusa v svetu je dosegel razsežnosti pandemije, ki jo je v začetku marca razglasil direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pandemija pomeni, da se je okužba hitro razširila po vsem svetu. S tem se označuje predvsem geografsko razširjenost hudo nalezljive bolezni v nasprotju z epidemijo, ki je omejena na določeno državo ali regijo.

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. Virus se lahko prenaša v razdalji do metra in pol. Glede na preliminarne podatke je inkubacijska doba ocenjena na med dva in 12 dni. V povprečju naj bi bila inkubacija dolga sedem dni.

V Sloveniji so bili že sprejeti številni ukrepi za zajezitev širjenja virusa, ki zajemajo preprečevanje tesnih kontaktov med ljudmi.

Kljub temu pa je vse kontakte nemogoče preprečiti, saj se zavedamo, da je trenutno v Sloveniji še vedno aktivnih veliko državno pomembnih podjetji, industrijskih obratov, zdravstvenih ustanov, ki so ključne za nemoteno delovanje države, kolektivnega zdravja in državne ekonomije.

 

V podjetju Kotorna nosimo velik del družbene odgovornosti pri ohranjanju javnega zdravja in zdravja na delovnem mestu, zato smo vam v pomoč pripravili nasvete, kako zmanjšati tveganje okužb na delovnem mestu;

 1. Poskrbite, da bodo vaša delovna mesta čista in higienska – površine (npr. mize in stoli) in predmeti (npr. telefoni, tipkovnice) naj bodo redno dezinficirani z razkužilnim čistilom.
 2. Spodbujajte redno in temeljito umivanje rok s strani zaposlenih, izvajalcev in kupcev. Postavite dodatne milnike ob umivalnike in ob vsa mesta kjer je dostop do vode.
 3. Ob umivalnike namestite plakate, ki spodbujajo pravilno umivanje rok.
 4. Kjer ni dostopa do tekoče vode poskrbite, da je na voljo razkužilo z vsebnostjo alkohola >60%
 5. Zagotovite, da so na delovnem mestu zaposlenih na voljo respiratorne maske in pa robčki, ki preprečijo vdor različnih kapljičnih okužb v prostor.
 6. Pomembna je komunikacija z zaposlenimi o aktualne dogajanju na področju širjenja COVID-19 in pa obveščanje in informiranje zaposlenih o morebitni okužbi. Zaposleni naj tudi ob blažji respiratorni okužbi ostanejo doma.
 7. Sestanke in dogodke organizirajte preko videokonferenc ter drugih komunikacijskih kanalov.
 8. Odložite ne nujna službena potovanja.
 9. Določite načrt odziva ob sumu na okužbo COVID-19 v vašem podjetju – območje, kamor naj se zaposleni ob okužbi umakne in kjer naj počaka ustrezno zdravstveno oskrbo.

Hkrati pa spoštujte vladne ukrepe in strokovna priporočila, saj le s tem lahko vašim zaposlenim in vam zagotovite varno in učinkovito delovno okolje!

VIR:

 1. WHO, Getting your workplace ready for COVID-19. https://openwho.org/courses/eprotect-acute-respiratory-infections (06. April 2020)
 2. WHO, ePROTECT Respiratory Infections (EN). https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf (06. April 2020)